na het aanbrengen van bestrating volgen vaak zaag of knipwerkzaamheden.