Voordat het nieuwe straatwerk kan worden aangebracht zal er eerst baan moeten worden gemaakt.. nadat dit is gebeurd wordt de zandbed geheel geëgaliseerd zodat de bestrating kan worden aangebracht.